Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Li pot interessar...
Calculi el seu IBAN

Calculi el seu IBAN de manera immediata 

 

Càrrecs directes SEPA

Els instruments de pagament SEPA, càrrec directe esquema bàsic (CORE) i càrrec directe esquema empresarial (B2B), ofereixen a empreses i particulars un sistema de cobraments i pagaments comú per a tots els estats adherits a la Zona Única de Pagaments en Euros (SEPA) de manera que es puguin gestionar amb la mateixa facilitat, seguretat i cost, tant dins de les nostres fronteres com en el mercat europeu. La modalitat empresarial permet, a més a més, reduir d’una manera significativa els terminis de devolució. En aplicació del Reglament europeu 260/2012, es va establir que els sistemes nacionals fossin reemplaçats pels instruments de cobrament europeus SEPA.

Els càrrecs directes SEPA es poden gestionar en qualsevol dels estats adherits més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa, Mònaco i San Marino.

Conegui SEPA a fons:


Càrrecs directes SEPA esquema bàsic (CORE)

Càrrecs directes SEPA esquema empresarial (B2B)

Eines a disposició seva SEPA-CORE & SEPA-B2B

Característiques principals SEPA-CORE & SEPA-B2B