Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda
L'ajudem?
 • Consulti el nostre
  assistent virtual
 • Atenció en línia - Xat
 • Visiti una de les
  nostres oficines

BS Factura

La facturació electrònica, una obligació o una oportunitat?

BS_Factura

La facturació electrònica, una obligació o una oportunitat?

Segons la Llei 25/2013, de 27 de desembre, a partir del 15 de gener de 2015 s’estableix l’obligatorietat de presentar en format electrònic totes les factures superiors a 5.000 euros adreçades a les administracions públiques. Igualment, es fixa l’obligatorietat de lliurar les factures electrònicament per a qualsevol proveïdor si els seus clients ho sol·liciten.

No obstant això, per què és tan important aquesta decisió?

 • L’obligació de la factura electrònica permetrà a l’Administració tenir un major control comptable de les factures.
 • Els proveïdors estaran més protegits en les seves relacions comercials amb les administracions públiques, ja que les seves factures estaran presentades en un registre administratiu/comptable.

A més a més, amb la incorporació de les noves tecnologies, s’agilitza la tramitació de les factures i se’n facilita el seguiment per al pagament posterior.

En aquest camí és molt important triar els companys adequats. Per això li presentem BS Factura, la solució per a la facturació electrònica de Banc Sabadell.

Per què BS Factura de Banc Sabadell?

 • Perquè té una àmplia experiència en l’àmbit de la facturació electrònica i amb una visió de servei.
 • Perquè, com a part del grup Banc Sabadell, el seu compromís va alineat amb els objectius que ens marquem en els àmbits social i empresarial.
 • Perquè ha estat una de les primeres solucions homologada per FACe (punt únic d’entrada de facturació electrònica per a l’Administració general de l’Estat i de les comunitats autònomes i entitats locals que hagin decidit adherir-s’hi).
 • Perquè a Banc Sabadell ja estem en disposició d’enviar a les administracions públiques les factures dels clients que treballen amb la nostra plataforma amb total normalitat.
 • Perquè amb BS Factura el seu negoci es podrà beneficiar de múltiples avantatges:
  • Agilitat en els processos de facturació i simplificació en les gestions
  • Reducció en els terminis de cobrament
  • Sense quotes de manteniment (vostè només paga per factura emesa)
  • Reducció de despeses en paper, impressió i franqueig, així com d’arxiu i disputa comercial
  • Reducció d’errors en el procés
 • I el destinatari de la factura també obtindrà beneficis:
  • Menys costos de gestió i arxiu
  • Eliminació de consultes i tràmits
  • Més control sobre els pagaments
  • Simplificació dels processos
  • Millor relació amb els proveïdors

Sol·liciti BS Factura al 902 303 373, a BS Online o a la seva oficina de Banc Sabadell.

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic