Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda
L'ajudem?
 • Consulti el nostre
  assistent virtual
 • Atenció en línia - Xat
 • Visiti una de les
  nostres oficines

BS Confirming

Confirming

En un entorn cada vegada més competitiu i global, cal que totes les àrees de l’empresa incrementin la seva eficiència per maximitzar el benefici, per la qual cosa fins i tot les àrees no comercials estan obligades a revisar els seus processos per reduir al màxim els costos, però amb el manteniment del mateix servei.

Davant d’aquest nou escenari, BS Confirming ofereix una oportunitat excel·lent per disminuir els costos en la gestió de pagaments a proveïdors mitjançant l’externalització d’aquest servei, amb la cessió d’aquesta gestió a Banc Sabadell.

Amb aquest servei, el banc gestiona les ordres de pagament i alhora ofereix als proveïdors la possibilitat d’anticipar el cobrament de les seves factures, cas en què també es beneficien de l’eliminació total del risc d’impagament.

L’empresa, a més a més, pot integrar en el mateix servei tant pagaments nacionals com pagaments internacionals. Els avantatges per a l’exportador estranger són fins i tot més grans, ja que a més de gaudir d’una font de finançament opcional, pot eliminar el risc de país, el risc comercial i el risc d’insolvència, així com estalviar-se els costos de l’assegurança de crèdit d’exportació.

Totes aquestes facilitats de finançament repercuteixen positivament en l’ordenant de pagaments, qui, d’aquesta manera, aconsegueix un millor posicionament davant de la seva cadena de proveïdors i pot replantejar les condicions de pagament amb aquests.

A més de la modalitat estàndard de BS Confirming, disposem de dues modalitats addicionals que cobreixen totes les possibles necessitats del seu negoci. D’una banda, amb el Servei Pagament Immediat Pimes, la seva empresa paga els proveïdors al comptat i tots els pagaments són finançats mitjançant l’ajornament de la data de càrrec.

Aquesta modalitat permet negociar amb els proveïdors descomptes per pagament immediat. En la mesura que el descompte aconseguit pel pagament al comptat sigui superior al cost del finançament d’aquest pagament, la seva empresa obté un benefici financer.

D’altra banda, amb la modalitat BS Confirming Plus, l’empresa també es pot beneficiar del finançament de tots els seus pagaments, mitjançant la pròrroga sistemàtica dels càrrecs al venciment. I els proveïdors cobren al venciment, amb la possibilitat de beneficiar-se de les mateixes prestacions que en la modalitat BS Confirming estàndard, és a dir, optar per finançar els pagaments sense recurs.

Aquestes dues últimes modalitats són especialment adequades per al compliment de la Llei de cadena alimentària (Llei 12/2013 de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària), la qual obliga que els terminis de pagament d’operacions comercials de productes peribles siguin de 30 dies, i de 60 dies per als productes no peribles.

En vista dels múltiples avantatges d’aquest servei, la seva utilització per part de tot el teixit empresarial s’ha incrementat durant els últims anys. En aquest sentit, enguany Banc Sabadell ha finançat més de 5.000 milions d’euros a través de les diferents modalitats que es comercialitzen.

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic