Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda
L'ajudem?
 • Consulti el nostre
  assistent virtual
 • Atenció en línia - Xat
 • Visiti una de les
  nostres oficines

Avals

Minimitzar els riscos que es poden presentar en una relació comercial

Finançament

Podem definir un aval bancari o garantia bancària com un compromís de pagament que adquireix un banc (l’avalador o garant) de pagar a un tercer (beneficiari) una suma determinada. Els avals bancaris es sol·liciten a les entitats financeres com a garantia del compliment de les obligacions contretes pel fiançat, la persona física o jurídica deutora de l’obligació principal.

Per tant, els avals o garanties constitueixen, en essència, un instrument per minimitzar els riscos que es poden presentar en una relació comercial. Es pot assegurar una obligació de pagament, una entrega de mercaderia, l’execució d’una obra o qualsevol obligació derivada d’un contracte.

Amb la creixent sortida de l’empresa espanyola als mercats exteriors, la utilització de les garanties bancàries internacionals, en particular, ha experimentat un creixement més que significatiu. En funció de l’obligació contractual que es vol garantir, cal tenir en compte els aspectes propis de cada operació, de manera que l’experiència i l’expertise de l’entitat financera que emet la garantia es converteixen en un factor clau.

Banc Sabadell pot oferir qualsevol modalitat de garantia bancària que les empreses puguin necessitar, des d’una simple garantia de pagament fins a una garantia per presentar-se a una licitació internacional, les particularitats de la qual cal conèixer per a la seva correcta emissió, en temps i en forma.

Els nostres especialistes els proporcionaran el suport i l’acompanyament necessaris. En aquest sentit, els nostres delegats de Finançament, en avals nacionals, i els nostres directors de Comerç Exterior, en garanties internacionals, els proporcionaran l’assessorament expert per tal que la garantia emesa sempre sigui la més adequada per als seus interessos.

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic