Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Li pot interessar...

Garanties i avals

Garanties i avals

L'aval o garantia es defineix com un compromís que el banc assumeix i que té com a objectiu garantir el compliment d'obligacions que la seva empresa hagi contret davant terceres parts (administracions públiques, proveïdors, etc.), sempre amb total:

 • Solvència : els avals emesos per Banc Sabadell  gaudeixen d'un merescut prestigi tant al mercat nacional com al mercat internacional.
 • Agilitat : disposem dels mitjans més avançats per poder emetre els avals necessaris per a la seva empresa en un curt període de temps.

 

Modalitats


 

Hi ha diverses modalitats d'avals i garanties segons les característiques de l'obligació garantida:

Modalitats
Preaval Es tracta del compromís adquirit pel banc per formalitzar un aval definitiu en el moment en què ho precisi la seva empresa. Generalment, aquest tipus de document és sol·licitat per administracions públiques per estudiar la concessió d'un ajornament o fraccionament d'un deute contret per la seva empresa.
Aval tècnic Garanteix l'incompliment de compromisos no econòmics assumits per la seva empresa, com és el cas de la participació en concursos i subhastes, el bon funcionament de maquinària venuda, etc.
Aval econòmic - comercial Garanteix el pagament en la compravenda de béns, d'impostos o altres conceptes, així com les devolucions de quantitats rebudes a compte per la seva empresa en concepte de venda de mercaderies o subministrament de serveis.
Aval economicofinancer Garanteix la devolució de crèdits, préstecs o de qualsevol altre tipus de facilitat creditícia que la seva empresa tingui o li hagi estat concedida en qualsevol altra entitat financera.
 


 

Consulta d’avals a Internet

Des de BS Online Empresa, en l'opció del menú general “Totes les opcions” -> “Finançament” -> “Avals”, epígraf  “Consultes”, pot consultar la situació dels seus avals i línies d’avals.
També ho pot fer des de la pantalla de resultats de la consulta de “Posició Global”.
Disposa d’un cercador que permet aplicar criteris a la consulta i obtenir una llista dels avals que la compleixin, com per exemple avals ja cancel•lats.
El resultat de la consulta d’un aval ofereix totes les dades de l’operació.
La consulta d’una línia mostra les dades de la línia i el detall dels avals emesos a l’empara de la mateixa. Des de la llista d’avals d’una línia es pot accedir a les dades de qualsevol dels avals.
Una de les funcionalitats de la consulta és la visualització del detall de les liquidacions de comissions.


Sol•licitud d’avals per Internet

A través de l’opció de menú “Totes les opcions” -> “Finançament” -> “Avals”, epígraf “Operativa”, es pot accedir a un formulari mitjançant el qual podrà sol•licitar els seus avals a l’oficina.
 

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


  Altres productes que poden ser del seu interès