Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda
L'ajudem?
 • Consulti el nostre
  assistent virtual
 • Atenció en línia - Xat
 • Visiti una de les
  nostres oficines

Assegurances

Autònoms i comerços

Assegurances

Sabem que els autònoms i els comerços presenten unes necessitats molt específiques que tenen molt a veure amb factors com ara la mida, la capacitat financera i el tipus d’activitat. I sabem que un imprevist mal protegit pot suposar un seriós contratemps.

L’oferta de Banc Sabadell per a autònoms i comerços és completament configurable a la mida de cada client, de manera que s’obté l’equilibri òptim entre la qualitat i l’abast de les cobertures i el cost de les primes.

L’objectiu: treballar tranquil.
Una feina ben feta requereix, sobretot, coneixement i habilitat tècnica, però també concentració, tranquil·litat i confiança. Amb l’avaluació adequada dels riscos podem aconseguir que el seu impacte en l’activitat sigui mínim, mitjançant productes com ara:

 • Protecció Salut. Una assegurança que li proporciona accés a més de 19.000 professionals i més de 1.000 centres mèdics de primera línia arreu d’Espanya. De manera immediata, sense llistes d’espera i sense copagament.
 • Protecció Subsidi.Quan uns dies de baixa són inevitables, Protecció Subsidi li ofereix la tranquil·litat de rebre una indemnització, amb les cobertures més àmplies del mercat i –el que és més important– pagament immediat.

Preservar els seus diners i el seu patrimoni.
Banc Sabadell també el pot ajudar a adoptar solucions que protegeixen els seus béns materials davant d’imprevistos:

 • Protecció Comerços i Oficines. Davant de qualsevol incidència, l’assegurança actua amb rapidesa, proporciona professionals per a reparacions, indemnitza pels béns danyats i el lucre cessant i fins i tot cobreix la responsabilitat civil que es pugui derivar de l’accident.
 • Protecció Responsabilitat Civil afronta les possibles reclamacions de tercers per l’activitat comercial o professional.
 • Protecció Auto permet salvaguardar la seva eina de treball, en oferir uns nivells de protecció molt alts i –el que és més important– solucions alternatives, com ara vehicle de cortesia o valoració del cotxe a preu com a nou els dos primers anys.
 • I, naturalment, Life Care, una assegurança de vida que pot configurar en qualsevol moment per satisfer les necessitats exactes en cada etapa vital i que li ofereix unes cobertures per defunció de fins a 500.000 euros.

 

Visiti la seva oficina de Banc Sabadell o truqui’ns al 902 323 000. Serà un plaer analitzar amb vostè la millor fórmula de protecció.

Els beneficis de l’oferta d’assegurances per a autònoms i comerços.
 • 100% configurable a partir d’una avaluació individualitzada.

 • Ajustat a les seves necessitats: les cobertures exactes, al preu exacte.

 • Vostè guanya en tranquil·litat i, per tant, en productivitat.

 • Tant en activitat com en patrimoni personal queda protegit davant de qualsevol imprevist cobert.

 • I, a més a més, estalvia en impostos, ja que totes les seves quotes són deduïbles com a despesa.

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic