Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda
L'ajudem?
 • Consulti el nostre
  assistent virtual
 • Atenció en línia - Xat
 • Visiti una de les
  nostres oficines

Assegurances

Banc Sabadell presenta el Pla Integral d’Assegurances

Assegurances

Tradicionalment, un banc es considera un proveïdor de solucions financeres, des de la inversió i el crèdit fins a altres instruments de suport al desenvolupament del negoci: els sistemes de pagament i cobrament, el facturatge, el suport a la internacionalització…

Banc Sabadell proposa fer un pas endavant en la concepció de l’activitat bancària i integrar les assegurances en el conjunt de serveis financers. El banc no només ofereix finançament o gestió de la tresoreria. Ha de ser un gestor integral i ha de garantir la tranquil·litat financera dels seus clients, fins i tot si es presenten imprevistos. Parlem, en suma, d’integrar les assegurances en el core business del banc.

Banc Sabadell presenta el Pla Integral d’Assegurances.
Contractar una assegurança o un producte de previsió és una decisió empresarial amb uns efectes econòmics evidents. Sembla coherent encomanar també aquesta missió a aquella entitat a la qual confiem una cosa tan important com és la nostra gestió financera.

Aquesta reflexió ens ha portat a crear el Pla Integral d’Assegurances: una oferta que engloba diversos productes dissenyats específicament per protegir tot allò relacionat amb l’empresa.

En el Pla Integral d’Assegurances trobarem fórmules per protegir els actius materials, la responsabilitat civil de l’empresa, les mercaderies en transport, els béns finançats en el banc i, fins i tot, el patrimoni personal del directiu, en cas que es produís alguna reclamació. L’oferta es complementa amb productes de previsió orientats a la fidelització d’empleats i directius: assegurances de vida, plans d’estalvi i pensions, etc.

Flexibilitat.
Més important que el mateix producte és la seva capacitat de satisfer necessitats reals. Banc Sabadell també estableix una diferència en la manera d’abordar aquest capítol: a partir del diàleg entre el gestor i el client, amb la definició de les necessitats fins a l’últim detall.

El factor humà.
Ens trobem davant d’un canvi en la mentalitat financera, el que suposa un canvi a tots els nivells. En aquest sentit, el compromís de Banc Sabadell és absolut. La Unitat d’Assegurances ha renovat tots els seus equips i hi ha incorporat experts procedents de diverses àrees involucrats personalment en el projecte.

L’esperem en les nostres oficines, on el seu gestor li ampliarà la informació sobre el Pla Integral d’Assegurances.

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic