Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda
L'ajudem?
 • Consulti el nostre
  assistent virtual
 • Atenció en línia - Xat
 • Visiti una de les
  nostres oficines

Assegurances d’empreses

Assegurança Protecció Consellers i Directius

Assegurances

Avui en dia, i a causa del context socioeconòmic actual, no és difícil trobar-se amb casos en què els empleats demanden les seves empreses o directius arran d’acomiadaments, impagaments o altres tipus de desacords. Es tracta d’un tipus de reclamacions que, justificades o no, han augmentat en un 63% els últims anys.

I així ho van manifestar recentment MARSH España i Gómez-Acebo & Pombo en un estudi sobre l’assegurança de responsabilitat civil d’administradors, consellers i directius. Segons l’estudi, sobre aquest creixement han influït, a més del que s’ha dit anteriorment, diferents variables com la reforma del Codi Mercantil i el Codi Penal i l’augment de les reclamacions nominals, és a dir, aquelles que es produeixen sobre la persona i en què els demandats poden arribar a veure’s obligats a respondre a la reclamació amb el seu patrimoni personal. Les dades reflecteixen que la figura del conseller delegat és el càrrec més denunciat a Espanya (75% dels casos), seguit del president (38%), el CFO (36%) i directius concrets (35%).

En vista del que s’ha exposat, sembla evident que la conjuntura econòmica actual no només ha convulsionat el mercat laboral, sinó també les maneres d’interactuar-hi i d’enfrontar-se als nous riscos emergents. Una bona mostra d’això l’ofereixen companyies com Zurich, que els últims temps ha reforçat la seva oferta de productes destinats a administradors i directius. Són assegurances amb les quals els alts càrrecs d’empreses es poden sentir molt més protegits, ja que en alguns casos compten amb uns capitals que assoleixen els 5.000.000 d’euros per cobrir aquest tipus de contratemps. Concretament, amb l’Assegurança de Responsabilitat Civil per a Administradors i Directius de Zurich, els mandataris i els dirigents poden gaudir d’unes àmplies cobertures que abasten els béns del cònjuge, les despeses derivades del procés, les reclamacions que es puguin produir fins a 48 mesos després del venciment de la pòlissa o el reemborsament a les societats de les indemnitzacions que s’hagin fet en nom seu. Una de les claus de l’èxit en les empreses és la tranquil·litat i la seguretat amb les quals els dirigents puguin exercir el seu càrrec. I és que sembla que el context socioeconòmic actual fa gairebé imprescindible una assegurança per a administradors i directius.

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic