Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda
L'ajudem?
 • Consulti el nostre
  assistent virtual
 • Atenció en línia - Xat
 • Visiti una de les
  nostres oficines

Assegurances crèdit comercial

Protecció Crèdit Comercial de Banc Sabadell. Garantia de creixement empresarial

Finançament

Banc Sabadell ofereix la seva assegurança de crèdit comercial a les empreses per donar cobertura en les seves operacions comercials a crèdit tant en el mercat nacional com en l’internacional.

L’assegurança de crèdit atorga un servei integral de protecció davant del risc comercial que inclou prevenció de riscos, gestió de recobrament i indemnització en cas que aquest últim no s’arribi a produir. La informació suposa un actiu d’un valor incalculable imprescindible a l’hora d’entaular relacions comercials segures. El coneixement, tant dels mercats en què s’opera com dels socis amb els quals es genera negoci, és un factor que pot ser determinant per a l’èxit de les operacions. A través d’un monitoratge constant dels riscos dels mercats, dels sectors i de les empreses, l’assegurança de crèdit guia els seus assegurats en les seves decisions comercials i es converteix en un soci que els acompanya al llarg de tot el procés de venda.

L’assegurança de crèdit comença amb la prevenció, que requereix un esforç continu. Empreses que fins al moment han estat rendibles, ho poden deixar de ser, poden deixar de pagar. Amb la nostra pòlissa d’assegurança de crèdit, l’assegurat pot fer vendes segures, ja que l’asseguradora (Solunion) cobreix tota la vida del cicle de la factura classificant el risc en el moment en què el seu client fa la comanda, cobrint la possible pèrdua en cas d’impagament de la factura i efectuant el recobrament. Si, malgrat la prevenció, l’impagament s’arriba a produir, el recobrament és un exercici fonamental per recuperar les quantitats per cobrar. L’asseguradora porta a terme accions de recobrament en més de 130 països dels cinc continents. A més a més, una vegada exhaurides les vies amistosa i judicial, s’indemnitza l’assegurat, de manera que es minimitza  el possible dany que l’impagament pugui produir en el balanç de l’empresa.

El coneixement i la confiança que pot aportar l’assegurança de crèdit com a experta en mercats són bàsics per ajudar les empreses a continuar creixent amb les màximes garanties d’èxit possibles. Gràcies a l’assegurança Protecció Crèdit Comercial de Banc Sabadell, les empreses tenen control sobre la seva cartera de clients i, a més a més, poden establir relacions amb companyies noves i en països nous.

Creixement i seguretat. Això és el que Banc Sabadell atorga als seus clients.

Si en vol més informació, adreci’s a qualsevol de les oficines de Banc Sabadell.

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic