Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Indicador aplicable al Compte BS Administracions Públiques, a tots els comptes corrents d’empresa i als dipòsits a termini fix.

1/6

Aquest nombre és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 és indicatiu de més risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment pel fons esmentat és de 100.000 euros per dipositant.

Alerta de liquiditat aplicable als dipòsits a termini fix.

Indicadores riesgoEl reemborsament, el rescat o la devolució anticipada d’una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.
 

Administracions
Públiques

Solucions a mida per a l'Administració Pública

Banc Sabadell posa a disposició seva una oferta específica i diferenciada de productes i serveis financers dissenyats especialment per donar resposta a les necessitats del sector públic.

Aquí trobarà tot el que pugui necessitar, des de comptes i pòlisses de crèdit fins a serveis de finançament en unes condicions preferents (préstecs, rènting i servei de pagament a proveïdors, entre altres productes).

Administraciones Públicas

Vull que m'ho expliquin tot en persona

Rebrà una orientació personalitzada amb un gestor que l'ajudarà a trobar la millor solució per a vostè amb les millors condicions.

Solicite una cita con su gestor

A més a més, li oferim

Previo
TPV organismes

Solucions per al cobrament amb targeta de crèdit de tributs, taxes i altres notificacions.

Més informació

Rènting Eficiència Energètica

Per finançar la reducció de les despeses energètiques.

Més informació

BS Factura

La manera més senzilla per fer i gestionar factures electròniques.

Més informació

Estalvi inversió

Productes i serveis per invertir els seus excedents de tresoreria.

Més informació

Banca Associada

Productes i serveis financers amb avantatges per als seus empleats.

Més informació

Siguiente

L'ajudem?

 
Teléfono963 085 000
Cada dia, les 24 hores.