matricula-
Coneix els nostres productes per a Particulars
Comptes Bancaris Targetes bancàries Hipoteques Préstecs personals i crèdits Estalvi Inversió Jubilació Assegurances Renting Cotxes
Fes-te client i crea el teu compte1 en menys de 10 minuts amb el teu mòbil
Obre el teu compte online
1 Consulta el document informatiu de les comissions
Cercador d’oficines Demana cita online
Centre d’Ajuda Contacte
Tornar
Els teus diners

Quins elements cal tenir en compte abans de demanar un préstec?

Carlos S.Ponz  - 25/01/2021
Compartir

Com qualsevol altre producte financer, abans cal sospesar els riscos que comporta demanar un préstec, tenint present que genera un compromís econòmic a llarg termini que condicionarà l'estalvi familiar

Des que va sorgir la civilització, les persones tenen la necessitat d'aconseguir diners per avançat. Ens hem de remuntar més de tres mil·lennis enrere per trobar el testimoni dels primers préstecs, a l'antiga Mesopotàmia, tot i que van ser els grecs i, sobretot, els romans els que més documents per escrit ens van llegar en relació amb aquests contractes de finançament. A partir del segle XV van tornar a prendre rellevància, fins al punt que moltes monarquies els demanaven als pròspers bancs comercials per finançar expedicions, com la de Cristòfor Colom. En l'actualitat, els préstecs personals són hereus directes de tota aquesta història financera, l'origen dels quals potser és encara més remot.

És possible definir-los com els contractes per mitjà dels quals una entitat financera avança diners a un prestatari, amb la condició indispensable que es retorni aquesta quantitat amb els interessos prèviament pactats i les despeses derivades de l'operació. Encara que en l’actualitat hi ha un ventall molt ampli de préstecs, tots comparteixen una sèrie de característiques comunes com, per exemple, el tipus d'interès que apliquen, i que és, en realitat, el preu que el banc cobra per prestar els diners. En aquest sentit, cal destacar la taxa anual equivalent o taxa anual efectiva (TAE), que és una fórmula matemàtica que incorpora el tipus d'interès nominal, les comissions i el termini de l'operació, i que és l'indicador més rellevant per conèixer el cost real d'un préstec.

La garantia en un préstec personal inclou tots els béns, presents i futurs del sol·licitant, i sol tenir un interès més elevat que el préstec hipotecari

A més de l'interès, tots els préstecs han d'oferir una garantia a l'entitat de crèdit en el cas que es produeixi un impagament i que, en un préstec personal, sol incloure tots els béns, presents i futurs, del sol·licitant; mentre que en un préstec hipotecari, a més de la garantia personal, s'afegeix l’immoble hipotecat que, si no s'atenen els pagaments, es convertirà en propietat del banc. Això vol dir que, per regla general, els préstecs personals tenen un tipus d'interès més elevat que els hipotecaris, ja que disposen d'una garantia menor.

Diferències amb els crèdits 

És habitual que es confonguin els préstecs amb els crèdits, encara que, en realitat, són productes diferents. En un crèdit, l'entitat financera posa a disposició del client una quantitat de diners amb un límit fixat, de manera que en pot utilitzar la totalitat o una part, segons les necessitats que tingui en cada moment, i que anirà retirant a través de lliuraments parcials. D'aquesta manera, el sol·licitant només abona els interessos del capital que, efectivament, ha utilitzat; tot i que és habitual que també hagi de pagar una comissió mínima pel saldo no disposat. A més, tot i que es concedeixen durant un termini determinat, a diferència del préstec, quan el crèdit venç es pot ampliar. En canvi, els seus interessos solen ser més elevats i, per tant, la seva raó de ser és, per exemple, cobrir un desfasament entre cobraments i pagaments o a afrontar períodes d'escassetat de liquiditat, raó per la qual és freqüent que hi recorrin més les empreses que els particulars.

Què cal fer abans de demanar un préstec? 

És bastant factible que qualsevol persona, al llarg de la seva vida, es vegi obligada a demanar un préstec: ja sigui per comprar un cotxe o per reformar un habitatge, ja sigui per poder fer front al pagament dels estudis dels fills a l’estranger, casar-se o fer la volta al món. No obstant això, convé tenir present que les entitats bancàries no aproven aquest tipus de finançament a tots els sol·licitants. De fet, abans de donar una resposta afirmativa, duen a terme un estudi de viabilitat i de solvència per valorar la capacitat de pagament. Això significa avaluar-ne els ingressos, si té deutes pendents, conèixer els saldos de les targetes o el patrimoni personal. En cas de tenir dubtes, el banc pot demanar al prestatari que s'inclogui un avalador a l'operació; és a dir, algú que es comprometi a fer-se càrrec del pagament en cas que el sol·licitant no pugui afrontar-lo definitivament.

Abans de concedir un préstec, les entitats estudien la viabilitat i la solvència del prestatari per conèixer-ne la capacitat de pagament i saber si té deutes pendents

A més, abans de sol·licitar el préstec, cal preparar i lliurar a l'entitat una sèrie de credencials, com el document nacional d'identitat (DNI), el pressupost o la factura proforma del producte que es vol adquirir amb el préstec, el comprovant dels ingressos del prestatari (les últimes nòmines, la declaració de l’IRPF o el pagament de les quotes de la Seguretat Social en el cas dels professionals autònoms), la relació del patrimoni (com ara habitatges en propietat, inversions o vehicles), l'escriptura de l'habitatge o el contracte de lloguer, els rebuts de pagament de les despeses corrents de la llar i, si en té, els últims comprovants d'altres préstecs. 

Com puc triar el préstec adequat?

De la mateixa manera que succeeix en el cas d'altres productes financers, és clau comparar les diferents ofertes abans de decantar-se pel préstec definitiu. Encara que a Internet se’n poden consultar les condicions i utilitzar els comparadors gratuïts que ofereix la xarxa, el més aconsellable és acudir directament a les oficines i a les sucursals per rebre, de primera mà, l'assessorament de professionals experimentats i personalitzat segons les necessitats particulars. En aquesta fase prèvia, és fonamental fixar-se en el tipus d'interès (i triar si es prefereix, per exemple, un préstec a tipus fix o a tipus variable), conèixer la quantia de les quotes que s’han de pagar (per avaluar si s’hi podrà fer front mensualment sense posar en risc l'economia familiar), informar-se sobre si hi ha alguna classe de vinculació relativa a la contractació d'un altre producte amb l'entitat (com pot ser una assegurança de vida), fixar-se especialment en les comissions (les més freqüents solen ser les comissions d'obertura o les de cancel·lació anticipada) i revisar amb deteniment la lletra petita per comprendre perfectament tots els conceptes i les clàusules relatives al préstec.

Pensar a llarg termini

Endeutar-se sempre comporta un risc per a la persona que sol·licita el finançament, ja que ningú no està exempt de patir contratemps inesperats al llarg de la seva vida, com una malaltia greu, perdre la feina o tenir un accident que li ocasioni una discapacitat. Encara que aquests contratemps no es poden preveure, sí que cal ser previsors i tenir present que demanar un préstec no és una cosa que es pugui prendre a la lleugera, de manera que abans de decidir-se cal preguntar-se si val la pena demanar un capital per avançat (i no esperar i estalviar), si es podrà suportar el deute i el pagament d'una quota mensual que afectarà els estalvis que es generin, i, sobretot, quina quantitat es pot assumir per no escanyar l'economia familiar.

Tria la millor opció que s'adapti a tu i recorda que en qualsevol moment pots comptar amb l'assessorament dels nostres experts, sol·licitant una cita amb ells.

Compartir


Link
matricula-

El finançament que necessites

Demana el teu préstec personal o línia de crèdit de la manera més senzilla possible

Coneix mésConeix més