matricula-
Coneix els nostres productes per a Particulars
Comptes Bancaris Targetes bancàries Hipoteques Préstecs personals i crèdits Estalvi Inversió Jubilació Assegurances Renting Cotxes
Fes-te client i crea el teu compte1 en menys de 10 minuts amb el teu mòbil
Obre el teu compte online
1 Consulta el document informatiu de les comissions
Cercador d’oficines Demana cita online
Centre d’Ajuda Contacte
Tornar
La teva casa, el teu cotxe i altres

Quina casa em puc comprar amb el meu sou?

Carlos S.Ponz, Publicitat - 30/01/2024
Compartir

La quota mensual d’una hipoteca no ha de superar el 40 % dels nostres ingressos mensuals.

Adquirir un habitatge és una de les decisions econòmiques més importants que es prenen al llarg de la seva vida. Una hipoteca, el termini d’amortització de la qual pot arribar fins als 30 anys, permet cobrir habitualment fins al 80 % del preu de la compravenda o del valor de la taxació (el menor dels dos) per a la primera residència. Perquè el préstec hipotecari no afecti negativament l’economia familiar i la nostra solvència, la quota mensual no ha de superar el 40 % dels nostres ingressos totals.

Les preguntes prèvies a adquirir un habitatg

Aquestes són algunes de les qüestions fonamentals que cal plantejar-se abans de comprar un habitatge:

Quants diners necessito tenir estalviats per poder comprar una casa? 

Els bancs normalment concedeixen hipoteques amb una quantia de fins al 80 % del preu de compravenda de l’immoble o del valor de la taxació. Això vol dir que cal tenir estalviat al voltant d’un 20 % abans de demanar el préstec. Aquest percentatge s’eleva fins al voltant del 30 %-35 % si es té en compte que el procés de compra sempre comporta una sèrie de despeses associades a la compravenda, incloent-hi els impostos. 

Quins són els meus ingressos mensuals? 

Els experts recomanen que el percentatge d’endeutament de la llar no superi el 40 % dels ingressos mensuals. Això significa que en una família en què els cònjuges guanyen conjuntament al mes 4.000 euros, la quota hipotecària que hauran d’abonar no ha d’excedir dels 1.600 euros.

Tinc altres deutes? 

Per calcular la capacitat de pagament del nou propietari, el banc té en consideració si hi ha altres deutes vigents, com ara al préstec del cotxe. Aquest cost s’afegeix al 40 % que es considera endeutament de la llar, i amb tots ells s’estima la mensualitat que s’està en condicions de pagar a la hipoteca. 

Quines són les despeses associades a la compra d’un habitatge?

Aquestes són les despeses principals associades a la compra d’un habitatge:

  • Registre de la Propietat, notaria, comissió d’obertura de la hipoteca i gestoria.
  • Impostos:
    • Per a habitatges nous: Impost sobre el valor afegit (IVA), que és del 10 % a tot Espanya, excepte a les Canàries, on es paga l’impost general indirecte canari (IGIC), del 6,5 %. A més, aquest tipus d’immoble està gravat per l’impost sobre actes jurídics documentats (AJD), que depèn de la regió on se situï la casa i oscil·la entre el 0,5 % i l’1,5 %.
    • Per a habitatges de segona mà: Impost sobre transmissions patrimonials (ITP), que sol oscil·lar entre el 6 % i el 10 % (encara que pot suportar un tipus inferior) i també depèn de la comunitat autònoma on s’ubica l’immoble.

Quin tipus de préstec hipotecari em convé?

Existen tres tipos de hipotecas en función del tipo de interés:

  • Hipoteca fixa. L’interès es manté igual durant tota la vida del préstec hipotecari. Això significa, en la pràctica, que no està subjecte a les variacions de l’índex de referència, que a Espanya és habitualment l’Euríbor.

  • Hipoteca variable. La quota puja o baixa en funció de l’evolució de l’índex de referència. Per norma general, una hipoteca a tipus fix ofereix uns tipus d’interès més elevats que les hipoteques a tipus variable i té un termini més reduït. A canvi, ofereix seguretat perquè és inalterable al mercat, mentre que una hipoteca a tipus variable està subjecta als canvis que es produeixin en els mercats.

  • Hipoteca mixta. És una combinació entre les dues hipoteques anteriors, ja que durant els primers anys del préstec s’aplica un tipus d’interès i, posteriorment, es passa a un de variable. És a dir, que en la primera etapa de vida d’aquesta hipoteca la quota és sempre la mateixa i, passat un temps, s’aplica un tipus d’interès variable, que es calcula sumant un diferencial a l’índex de referència.

Banc Sabadell comercialitza un ampli ventall d’hipoteques perquè triïs la que millor respongui a les teves necessitats i la teva situació econòmica. A més, podràs realitzar una simulació hipotecària1 amb les condicions que triïs.

Recorda que, si ho desitges, també pots recórrer a un expert de Banc Sabadell perquè t’aconselli sense cap compromís. Pots sol·licitar quan vulguis una cita amb un dels nostres especialistes.

1 El resultat d’aquesta simulació serà de caràcter publicitari i orientatiu basat en dades provisionals. Per elaborar-la, ens basarem en les condicions actuals del mercat i en les dades que ens facilitis a través de les pròximes pantalles. Si vols demanar una hipoteca, un cop vegis el resultat de la simulació, hauràs de posar-te en contacte amb nosaltres per obtenir més informació i rebre la teva oferta personalitzada.

Compartir


Link
matricula-

Simula la teva hipoteca ara i descobreix quina s'adapta millor a tu

Esbrina què encaixa millor amb tu, si la nova Hipoteca Mixta, la Fixa o la Variable. Fes la teva simulació sense compromís ni documentació inicial i coneix com seria la teva quota mensual aquí i ara. 

Calcula la teva hipotecaCalcula la teva hipoteca