matricula-
Coneix els nostres productes per a Particulars
Comptes Bancaris Targetes bancàries Hipoteques Préstecs personals i crèdits Estalvi Inversió Jubilació Assegurances Renting Cotxes
Fes-te client i crea el teu compte1 en menys de 10 minuts amb el teu mòbil
Obre el teu compte online
1 Consulta el document informatiu de les comissions
Cercador d’oficines Demana cita online
Centre d’Ajuda Contacte
Tornar
La teva empresa

Quin tipus de finançament s'adapta millor a la meva empresa?

Carlos S. Ponz - 17/05/2022
Compartir

Qualsevol empresa necessita vies de finançament per poder assolir els seus objectius. Els bancs ofereixen alternatives segons les necessitats de cada companyia

Totes les empreses necessiten finançament per impulsar el seu negoci, ja sigui per posar-lo en marxa, per fer-lo créixer o per poder atendre els pagaments als proveïdors. Tot i això, cada companyia és diferent i requereix finançament per a uns objectius concrets. Com puc triar el tipus de finançament que necessita el meu negoci? Conèixer les diferents vies que hi ha per finançar una companyia i analitzar quina respon millor a les necessitats de cada empresa és fonamental. A més, comptar amb l’assessorament del gestor de l’entitat bancària és clau per valorar correctament totes les opcions.

Cal tenir present que el finançament aliè pot ser a curt o llarg termini. El finançament a curt termini és el que té un termini de devolució de fins a un any, mentre que el de llarg termini és a partir d'un any fins a un període no definit.

Principals mètodes de finançament empresarial a llarg termini

 • Lísing. Es tracta d'un contracte de finançament pel qual el banc adquireix un actiu que l'empresa utilitza per a la seva activitat productiva a canvi del pagament d'un cànon. La vigència d’un contracte d’aquest tipus sol ser d’entre 2 i 10 anys. Hi ha lísings sobre la maquinària i l'equipament, sobre els vehicles industrials i comercials, sobre els immobles per a una activitat industrial o comercial, per a la compra de béns mobles i immobles del sector turístic, per a la compra d'actius agraris que van des de tractors i recol·lectores fins a camps de cultiu, o destinat a l'actualització energètica de les instal·lacions d'una empresa amb plaques solars.
 • Rènting. Consisteix en el lloguer a mitjà i llarg termini de determinats béns, com ara vehicles, plaques fotovoltaiques, equips informàtics o maquinària industrial que una empresa o un autònom pot utilitzar en el desenvolupament de la seva activitat econòmica. Sol funcionar com un contracte de lloguer amb una quota mensual que es paga al banc.

Pot interessar-teQuè és el ‘rènting’?

 • Subvencions públiques. Es tramiten i es gestionen a través del banc i cal complir amb certs requisits per optar-hi. Per exemple, hi ha les línies de finançament de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), de col·laboració amb els governs autonòmics o el fons europeu Next Generation EU. Algunes entitats bancàries ofereixen una línia de finançament amb el Banc Europeu d'Inversions (BEI) destinada a fomentar els projectes d'adquisició i de renovació de vehicles industrials i comercials, o per impulsar i donar suport als projectes realitzats per empreses i autònoms del sector agrari.
 • Societats de Garantia Recíproca (SGR). Són entitats financeres que faciliten l'accés al crèdit de les petites i mitjanes empreses (pimes) i en milloren les condicions de finançament.
 • Préstecs a llarg termini. Espanya rebrà fins a l'any 2026 uns 70.000 milions d'euros del fons europeu Next Generation EU en crèdits amb condicions més favorables per a les empreses i els autònoms. Per conèixer els ajuts que més poden interessar a cada empresa, és aconsellable posar-se en contacte amb un gestor especialitzat del banc, que guiarà els responsables de la companyia durant el procés i respondrà qualsevol pregunta que els pugui sorgir.

Pot interessar-te: Quins projectes poden rebre els fons europeus?

Principals mètodes de finançament empresarial a curt termini

Entre les solucions de finançament aliè a curt termini, hi ha:

 • Préstecs a curt termini com són els crèdits comercials.
 • Línies de crèdit. És a dir, una quantitat de diners que el banc posa a la disposició de l'empresa durant un període de temps. La companyia pot anar utilitzant aquest capital segons les seves necessitats en cada moment, i només paga interessos per l'import de què finalment hagi disposat.

Altres fórmules per millorar la liquiditat

Les entitats bancàries també ofereixen a les companyies altres alternatives per incrementar la seva liquiditat. Entre elles, cal destacar:

 • Factoring. Es tracta de la cessió al banc dels drets de cobrament de les factures de l’empresa. N'hi ha diverses modalitats, que poden incloure la cobertura del risc d'insolvència del deutor i la possibilitat de finançar a la bestreta l'import de la factura, amb recurs o sense.
 • Confirming. Permet a l'entitat bancària gestionar els pagaments de l'empresa als seus proveïdors i els garanteix a través de terminis més llargs.
 • Descompte comercial. Possibilita a l'empresa anticipar l'import dels drets de cobrament respecte dels seus deutors, derivats de les operacions pròpies de la seva activitat comercial i dels crèdits comercials no vençuts amb terceres persones.
 • Remeses de xecs. A través d'elles, una empresa pot fer la negociació i la compensació mitjançant xecs i pagarés en qualsevol moment.

De totes maneres, abans de decantar-se per una fórmula de finançament, és recomanable comptar amb l'assessorament professional d'un expert com el de l'entitat bancària, que pot ajudar en tot moment els empresaris a prendre la decisió més encertada i resoldre els dubtes que puguin tenir.

Vols que un expert t'aconselli sense cap mena de compromís sobre el qual li convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Compartir


Link
matricula-

Portem més de 140 anys al costat de les empreses

Creiem que la millor manera d'ajudar-te a créixer és involucrar-nos com si fóssim part del teu equip. Per això, sempre tens un gestor i especialistes per oferir-te solucions a mida, sigui quina sigui la mida i el sector del teu negoci.

Saber mésSaber més