matricula-
Coneix els nostres productes per a Particulars
Comptes Bancaris Targetes bancàries Hipoteques Préstecs personals i crèdits Estalvi Inversió Jubilació Assegurances Renting Cotxes
Fes-te client i crea el teu compte1 en menys de 10 minuts amb el teu mòbil
Obre el teu compte online
1 Consulta el document informatiu de les comissions
Cercador d’oficines Demana cita online
Centre d’Ajuda Contacte
Tornar
La teva casa, el teu cotxe i altres

Què és l’euríbor i com afecta la meva hipoteca?

Carlos S. Ponz - 17/04/2024
Compartir

La cotització de l’euríbor, sumada al diferencial, és clau per fixar el tipus d’interès en les hipoteques variables i mixtes.

L’euríbor és l’índex de referència que s’utilitza per calcular les quotes mensuals de les hipoteques a tipus variable i mixta. En canviar regularment de cotització, en les revisions periòdiques d’aquestes hipoteques, si l’euríbor puja o baixa, també ho faran les quotes del préstec, ja que els interessos varien. Els simuladors com el simulador del Banc Sabadell permeten fer una estimació de, segons la situació de l’euríbor en el moment, quant es pagaria per una hipoteca a tipus fix, variable o mixt.

Per què puja o baixa l’euríbor

L’euríbor és l’acrònim d’European InterBank Offered Rate (tipus europeu d’oferta interbancària). Reflecteix el tipus d’interès mitjà al qual una gran majoria de bancs europeus concedeix préstecs a curt termini per a, al seu torn, prestar-ho a tercers, com a empreses o particulars. Quan ens referim a aquest índex es tendeix a pensar que només n’hi ha d’un tipus. No obstant això, hi ha cinc tipus d’interès de l’euríbor, cadascun amb un termini de vigència diferent: 

  • Euríbor a una setmana.

  • Euríbor a un mes.

  • Euríbor a tres mesos.

  • Euríbor a sis mesos.

  • Euríbor a 12 mesos, que és el que s’usa normalment com a referència per a les hipoteques.

La situació de l’economia europea i les decisions que pren el Banc Central Europeu (BCE) influeixen directament en el valor dels diners de les entitats bancàries, cosa que afecta la cotització de l’euríbor. Un altre factor determinant és la quantitat de diners que hi ha en circulació en el mercat, de manera que si n’hi ha pocs, el valor de l’euríbor tendeix a pujar.

Com afecta l’euríbor en la quota d’una hipoteca

La quota mensual d’una hipoteca a tipus variable es compon de la suma de dues parts:

  • Diferencial: és un percentatge fix que es negocia amb el banc per retornar els diners prestats per a la hipoteca.

  • Índex de referència: com hem vist, l’euríbor és l’índex més habitual que s’utilitza per calcular aquesta part.

En les hipoteques a tipus variable i en les mixtes és en les quals actua l’euríbor i, la seva evolució condiciona la quantitat mensual a pagar. 

En contractar una hipoteca a tipus variable, el banc revisa l’interès que té el crèdit hipotecari de manera anual, en la majoria dels casos. Després d’aquesta revisió, el diferencial segueix igual, però el percentatge que es paga per l’euríbor varia en funció de com hagi tancat l’indicador a 12 mesos. Si en el moment en què el banc revisa la hipoteca, l’euríbor ha baixat, la quota mensual a pagar en els propers mesos també es reduirà, però pujarà si, per contra, l’euríbor augmenta.

Una hipoteca mixta és una barreja entre les dues hipoteques anteriors, ja que durant els primers anys del préstec s’aplica un tipus d’interès fix i, posteriorment, es passa a un de variable, afectant l’evolució en la cotització de l’euríbor.

Cas pràctic de l’efecte de l’euríbor en una hipoteca

Un client ha negociat amb el seu banc una hipoteca variable amb un euríbor a 12 mesos + 1,5 %. Això significa que cada any, l’entitat revisarà el préstec, aplicant un interès que serà la suma d’un diferencial fix, l’1,5 %, més el valor de referència que tingui l’euríbor en aquest moment:

  • Si l’euríbor va tancar en el -0,350, significa que el tipus d’interès de la hipoteca durant l’any vinent serà de l’1,150 %.

  • Si l’euríbor va tancar en +0,125, el tipus d’interès de la hipoteca durant els 12 mesos següents serà de l’1,625 %.

Podria interessar-te: Val la pena canviar d’una hipoteca variable a una de fixa?

Pots obtenir en qualsevol moment més informació sobre l’euríbor o, en general, sobre les hipoteques del Banc Sabadell. A la nostra pàgina web també podràs fer una simulació hipotecària1 amb les condicions que triïs sense cap compromís.

Davant qualsevol lògic dubte que puguis tenir a l'hora de triar una hipoteca, recorda que pots recórrer en qualsevol moment a un expert del Banc Sabadell perquè t’aconselli i sol·licitar una cita amb un dels nostres especialistes.

Si tens qualsevol dubte a l’hora de triar una hipoteca, recorda que pots recórrer en qualsevol moment a un expert del Banc Sabadell perquè t’aconselli; sol·licita una cita amb un dels nostres especialistes.

1 El resultat d’aquesta simulació serà de caràcter publicitari i orientatiu basat en dades provisionals. Per elaborar-la ens basarem en les condicions actuals del mercat i en les dades que ens facilitis a través de les properes pantalles. Si desitges sol·licitar una hipoteca un cop hagis vist el resultat de la teva simulació, hauràs de contactar amb nosaltres per obtenir més informació i rebre la teva oferta personalitzada.

Compartir


Link
matricula-

Simula la teva hipoteca ara i descobreix quina s'adapta millor a tu

Esbrina què encaixa millor amb tu, si la nova Hipoteca Mixta, la Fixa o la Variable. Fes la teva simulació sense compromís ni documentació inicial i coneix com seria la teva quota mensual aquí i ara. 

Calcula la teva hipotecaCalcula la teva hipoteca