matricula-
Coneix els nostres productes per a Particulars
Comptes Bancaris Targetes bancàries Hipoteques Préstecs personals i crèdits Estalvi Inversió Jubilació Assegurances Renting Cotxes
Fes-te client i crea el teu compte1 en menys de 10 minuts amb el teu mòbil
Obre el teu compte online
1 Consulta el document informatiu de les comissions
Cercador d’oficines Demana cita online
Centre d’Ajuda Contacte
Tornar
La teva empresa

Gestió financera de la teva empresa: com la pots millorar?

Carlos S. Ponz - Fri Dec 16 11:49:38 CET 2022
Compartir

Dur a terme una gestió financera eficient permet a una empresa ser més solvent i tenir més fortalesa per fer front a situacions difícils.

Per dur a terme una gestió de la liquiditat adequada en una empresa és imprescindible gaudir d’una bona salut financera, que consisteix a disposar d’una solvència i una tresoreria sanejades. Les eines de control comptable i d’auditoria, com ara el pressupost o la comptabilitat de costos, permeten saber si una entitat pot atendre els seus compromisos de pagament o si, per contra, cal redistribuir-ne els recursos per fer que el negoci sigui més operatiu. Per millorar la gestió financera, una empresa disposa de dues alternatives principals: implementar canvis en els períodes de cobrament als clients i de pagament als proveïdors, o recórrer a les fonts de finançament externes; en aquest cas, la principal és el canal bancari.

Eines per al control financer d’una empresa

El control financer serveix, sobretot, per detectar possibles desequilibris financers, per exemple, en la relació que hi ha entre els ingressos i les despeses. D’aquesta manera, es poden implementar mesures per corregir certs desajustos, de manera que s’esmenin possibles desviacions que s’estiguin produint en el pla econòmic general de l’empresa.

Entre les principals eines de control financer, cal destacar:

 • El pressupost. Serveix per conèixer el balanç real d’ingressos i despeses en una organització, així com el flux d’efectiu que es manté en un moment donat. És l’eina clau per prendre decisions sobre estratègia financera.
 • La comptabilitat de costos. Permet controlar i distribuir tots els costos que té una entitat a cadascuna de les seves activitats, de manera que es puguin optimitzar tots els processos sota l’òptica d’aconseguir més rendibilitat.
 • L’anàlisi financera. S’utilitza per anticipar possibles escenaris a futur en què es pot trobar l’empresa, i permet avançar la resposta que es donarà en el cas que algun d’aquests escenaris es faci realitat. Per aconseguir aquesta informació, una bona anàlisi financera avalua la situació econòmica de l’entitat a curt i llarg termini, així com els mecanismes de què disposa per generar rendibilitat.
 • El control de crèdits. On s’analitza la utilitat de cada crèdit vigent que té l’entitat, procurant conèixer a quines inversions es destinarà la liquiditat que s’assoleixi amb aquests. Per regla general, una empresa que no vulgui veure compromesa la seva capacitat d’endeutament no ha de tenir crèdits que superin el 30 % de les seves utilitats.
 • Les auditories. Permeten conèixer l’estat real de les finances d’una empresa i prendre decisions sobre les estratègies que cal seguir en el futur. L’objectiu d’una auditoria és que els directius puguin elaborar estratègies i plans de negoci precisos que s’adaptin a la realitat de l’empresa i del mercat.
 • Els sistemes de planificació de recursos empresarials (ERP, per les sigles en anglès). Són plataformes informàtiques per exercir un control financer efectiu d’una organització, i permeten dur a terme una supervisió pressupostària i monitorar permanentment les despeses.

Estratègies per millorar la gestió financera

Hi ha dues alternatives per intentar millorar la gestió financera i comptable d’una entitat:

 • Exercir més control del fons de maniobra, procurant incrementar el capital circulant per mitjà d’algunes mesures com la reducció dels períodes de cobrament als clients o l’increment dels terminis d’abonament als proveïdors.
 • Recórrer a fonts de finançament externes, de les quals, la principal, és el canal bancari. Entre les principals solucions financeres que ofereixen els bancs, cal destacar:
 1. Factoring. Consisteix a vendre els comptes pendents de cobrar a canvi d’una petita rebaixa en la quantitat final.
 2. Confirming. Ofereix la possibilitat als proveïdors de cobrar les factures abans del venciment mitjançant la bestreta del seu import.
 3. Forfaiting. Consisteix a vendre uns documents financers de venciment a mitjà termini, normalment en operacions amb països que presenten un risc elevat.
 4. Línia de crèdit. El banc posa a disposició de l’empresa una quantitat determinada de diners durant un termini estipulat, i només caldrà pagar interessos per la quantitat utilitzada.

Pot interessar-te: Quin tipus de finançament s’adapta millor a la meva empresa?

En qualsevol cas, és clau comptar amb l’assessorament professional d’un gestor del banc abans de decantar-se per una opció de finançament o per qualsevol mesura relacionada amb la gestió financera d’una empresa, ja que resoldrà qualsevol dubte i aconsellarà què és el més adequat segons la situació.

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Fotografia de Yan Krukau a Pexels

Compartir


Link
matricula-

Portem més de 140 anys al costat de les empreses

Creiem que la millor manera d'ajudar-te a créixer és involucrar-nos com si fóssim part del teu equip. Per això, sempre tens un gestor i especialistes per oferir-te solucions a mida, sigui quina sigui la mida i el sector del teu negoci.

Saber mésSaber més