matricula-
Coneix els nostres productes per a Particulars
Comptes Bancaris Targetes bancàries Hipoteques Préstecs personals i crèdits Estalvi Inversió Jubilació Assegurances Renting Cotxes
Fes-te client i crea el teu compte1 en menys de 10 minuts amb el teu mòbil
Obre el teu compte online
1 Consulta el document informatiu de les comissions
Cercador d’oficines Demana cita online
Centre d’Ajuda Contacte Seguretat
Tornar
La teva empresa

Atraure i fidelitzar el talent, un dels principals reptes de les empreses

Celia Lorente - 07/07/2021
Compartir

Més de la meitat de les companyies ha incorporat polítiques de benestar en les seves plantilles per retenir el talent. Captar i fidelitzar els millors professionals s'ha convertit en una qüestió estratègica i ho serà encara més en el futur

L'últim informe Risk in Focus 2021 realitzat per l'Institut d'Auditors Interns d'Espanya, en què han participat 600 directors de les principals empreses de la Unió Europea (UE), revela que la gestió del talent és un dels principals reptes als quals s'enfronten les companyies a Europa i la tendència és que es convertirà en un assumpte prioritari en els pròxims anys.

Les empreses han d'identificar i planificar les seves necessitats de talent per preservar la seva posició de mercat i la seva rellevància estratègica a llarg termini. A més, és important comptar amb una visió precisa i prèvia dels candidats que han de contractar, adoptant l'enfocament adequat per retenir-los i planificar els perfils professionals que necessitaran en el futur.

Es tracta d'atreure les noves generacions i de retenir el talent. Treballar amb la potencialitat i el rendiment de les persones perquè, alineades amb l'organització, aconsegueixin resultats excel·lents. A les empreses s'imposa un nou enfocament capaç de fer-les resilients a entorns turbulents i canviants per produir amb eficàcia i eficiència i generar l'excel·lència.

El factor benestar

Atraure i retenir el talent passa pel factor 'benestar de l'empleat', que ha anat guanyant punts durant els últims anys fins a passar a ser una de les principals prioritats de les organitzacions com a resultat de la crisi sanitària, social i econòmica derivada de la pandèmia de la COVID-19.

El diagnòstic de l'estat de les polítiques de benestar a les empreses, realitzat per la consultora Willis Towers Watson, indica que el 51 % de les companyies ja té desplegada aquesta estratègia (davant del 35 % el 2015), un 9 % està en el procés de desenvolupament i articulació amb objectius i metes definits per a cada programa, i el mateix percentatge preveu fer-ho en els pròxims tres anys.

"Les empreses potencien cada vegada més les seves estratègies per convertir el benestar en un important factor diferenciador de la seva proposta de valor", Jiménez, Willis Towers Watson Iberia

Així mateix, el 42 % de les empreses que ha desplegat una estratègia de benestar ja té establert un pla per comunicar-ho de manera efectiva a la plantilla i ha estat capaç de personalitzar —en funció de les prioritats i les preferències dels empleats— el seu programa i diferenciar-lo davant dels seus competidors.

Segons les dades de la consultora, l'any 2024 prop del 90 % de les companyies amb una estratègia de benestar desenvolupada complirà les dues premisses. "Les empreses potencien cada vegada més les seves estratègies per convertir el benestar en un important factor diferenciador de la seva proposta de valor, clau per captar i per retenir el talent. Posen el focus en l'experiència de l'empleat i en la comunicació, però sense oblidar àrees com els programes per augmentar la participació de les plantilles i l'avaluació continuada", explica Gemma Jiménez, directora de Desenvolupament de Negoci de l'àrea Health & Benefits de Willis Towers Watson Iberia.

L'experiència de l'empleat en el centre

Les empreses continuen per tant augmentant les seves ofertes per abordar el benestar físic, emocional, financer i social dels empleats, posant més èmfasi en el desenvolupament d'una experiència del treballador atractiva i que connecti amb perfils de la plantilla amb diferents necessitats.

En aquest sentit, la mencionada anàlisi examina l'estat de vinculació de cinc àrees clau dels programes de benestar amb la proposta de valor per a l'empleat: integrar la inclusió i la diversitat en els valors i la cultura de l'organització (implementada ja pel 66 % de les companyies); incorporar la salut i el benestar en la proposta de valor (ja fet pel 48 % de les empreses); considerar la seguretat psicològica com a part fonamental de la missió i els objectius de benestar de l'organització (ja activa en el 41 %); destacar històries i moments importants dels empleats (implementada pel 36 %); i centrar el disseny dels programes de benestar en les persones (realitzat pel 34 %).

El 66 % de les companyies ha integrat la inclusió i la diversitat en els valors i la cultura de l'organització

En aquest sentit, Jiménez afirma que "les ràtios han millorat en els últims cinc o sis anys, però hi ha un ampli marge de millora encara. No s'ha d'oblidar mai que el centre de cada programa ha de ser l'empleat, al qual cal proporcionar la millor experiència i un entorn de treball psicològicament segur en el qual se senti recolzat, la qual cosa li permetrà assumir riscos sense por de conseqüències negatives respecte a la seva imatge, estatus o progressió de carrera".

Conscients d'això, les empreses prenen mesures per augmentar el compromís dels empleats amb els seus programes de benestar. Entre les tendències més significatives l'anàlisi troba que un 46 % d'aquestes comunica als empleats periòdicament qüestions generals relacionades amb el benestar, incloent-hi consells i suggeriments; el mateix percentatge utilitza solucions virtuals per arribar als treballadors en remot i facilitar el seu accés als diferents recursos i programes; o que un 32 % de les empreses desplega campanyes de promoció i de marca per involucrar els empleats i dirigir-los als recursos apropiats com a solucions de telemedicina i atenció mèdica virtual, programes d'assistència a l'empleat, etc.

Programes efectius

Les empreses consideren que els esforços realitzats en matèria de benestar són efectius tant en l'àmbit físic i emocional com financer i social. L'informe reflecteix, entre altres dades, que un 57 % de les companyies analitzades assegura que els programes de benestar han estat clau per crear entre els empleats un sentit de comunitat i de pertinença a la companyia; un 43 %, que les seves iniciatives han animat els empleats a participar en activitats d'estil de vida saludable; i un 32 %, que han estat de gran ajuda per formar empleats resilients que puguin lluitar amb les dificultats que enfronten en el seu acompliment professional i personal.

El 86 % dels empleats les empreses dels quals apliquen polítiques de benestar assegura que realitza un esforç més gran del que s'esperava per ajudar la seva organització a tenir èxit

Aquesta alta efectivitat dels programes s'associa també, per una banda, amb una major productivitat dels empleats, amb millores, segons els àmbits, d'entre 8 i 28 punts percentuals. Per altra banda, amb un major grau de satisfacció dels treballadors amb la companyia, llançant mètriques com, entre altres, que un 87 % dels empleats recomanaria l'empresa com a lloc en el qual treballar; un 86 % assegura que realitza un esforç més gran del que s'esperava per ajudar a l'organització a tenir èxit; un 81 % se sent capaç d'enfrontar-se eficaçment als reptes laborals amb els seus equips de treball; i un 79 % pensa que el seu treball li proporciona una sensació de realització personal.

Fotografia de Fauxels a Pexels

Compartir


Link
matricula-

Portem més de 140 anys al costat de les empreses

Creiem que la millor manera d'ajudar-te a créixer és involucrar-nos com si fóssim part del teu equip. Per això, sempre tens un gestor i especialistes per oferir-te solucions a mida, sigui quina sigui la mida i el sector del teu negoci.

Saber mésSaber més