matricula-
Coneix els nostres productes per a Particulars
Comptes Bancaris Targetes bancàries Hipoteques Préstecs personals i crèdits Estalvi Inversió Jubilació Assegurances Renting Cotxes
Fes-te client i crea el teu compte1 en menys de 10 minuts amb el teu mòbil
Obre el teu compte online
1 Consulta el document informatiu de les comissions
Cercador d’oficines Demana cita online
Centre d’Ajuda Contacte
Tornar
La teva casa, el teu cotxe i altres

Què necessito saber abans de comprar una casa?

Carlos S.Ponz, Publicitat - Wed Jan 24 12:06:09 CET 2024
Compartir

La situació financera personal, l’estalvi previ o la tolerància al risc són elements claus a l’hora de sol·licitar una hipoteca.

La compra d’un habitatge és una de les decisions econòmiques més importants de la vida d’una persona. Per tant, abans de fer el pas, s’han de plantejar algunes preguntes, com ara: quina és la meva situació econòmica?, quants diners he de tenir estalviats per comprar un immoble?, o quin tipus d’hipoteca em convé més? Per respondre aquestes qüestions, és clau l’assessorament d’un professional hipotecari.

Quina és la meva situació econòmica

La primera cosa que has d’analitzar abans de comprar un habitatge és la teva solvència econòmica i la teva capacitat d’endeutament. Aquests aspectes són fonamentals, ja que en dependrà el pressupost per a l’adquisició de la casa. Amb uns ingressos estables i un balanç entre despeses i ingressos positiu, tindràs una situació favorable per poder comprar un immoble. La quota mensual de la teva hipoteca no ha de superar el 40 % dels teus ingressos totals.

Quants diners he de tenir estalviats per comprar-me una casa?

La compravenda d’un habitatge suposa un important desemborsament econòmic, per la qual cosa cal disposar d’uns estalvis previs. La hipoteca sol cobrir fins al 80 % del preu de la compravenda o del valor de la taxació (el menor dels dos) per a la primera residència. Per a segones residències, és possible elevar aquest percentatge fins al 70 %. És a dir, que hem de comptar en el primer cas amb, almenys, el 20 % restant en estalvis.
A això s’hi han de sumar les despeses associades a la compravenda (notaria, taxació de l’habitatge, impostos…) que suposen entre un 10 % i un 15 % addicional, aproximadament. Per tant, en total, s’ha de tenir estalviat amb caràcter previ a l’adquisició, al voltant d’un 35 % del valor de l’habitatge.

Quins impostos cal pagar per comprar un habitatge?

Els impostos a pagar varien segons els tipus d’immoble. Si es tracta d’un habitatge d’obra nova, cal abonar l’impost sobre el valor afegit (IVA), que és del 10 % a tot Espanya, excepte a les Canàries, on es paga l’impost general indirecte canari (IGIC), del 6,5 %. A més, aquest tipus d’immoble està gravat per l’impost sobre actes jurídics documentats (AJD), que depèn de la regió on se situï la casa i oscil·la entre el 0,5 % i l’1,5 %.
Si és un habitatge de segona mà, s’ha d’abonar l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP), que sol oscil·lar entre el 6 % i el 10 % (encara que pot suportar un tipus inferior) i que també depèn de la comunitat autònoma on s’ubica l’immoble. 
A més, en els habitatges de segona mà, has de revisar el seu estat de càrregues, és a dir, saber si la casa té deutes o no, mitjançant una nota simple del Registre de la Propietat, analitzar les despeses generals que s’han d’afrontar (per exemple, reformes en l’immoble) i, fins i tot, si es poguessin produir possibles derrames.

Quins requisits he de complir perquè em concedeixin una hipoteca?

Tots els requisits per demanar una hipoteca s’engloben en un: demostrar que es té prou solvència econòmica. Per a això, tenir una situació laboral estable, uns ingressos fixos demostrables —d’aproximadament tres vegades la quota mensual de la hipoteca—, a més d’un bon historial creditici, són condicions indispensables per fer front a aquest préstec a llarg termini.

Quin tipus d’hipoteca em convé?

Hi ha tres tipus d’hipoteques segons l’interès que apliquen:

  • Hipoteques a tipus fix. Com que no estan subjectes a les variacions d’un índex de referència, la quota que s’ha de pagar no canvia. Habitualment, ofereixen uns tipus d’interès més elevats i tenen un termini més reduït. El seu avantatge principal és que aporten la màxima seguretat al comprador, ja que són inalterables al mercat.
  • Hipoteques a tipus variable. En aquest tipus d’hipoteques, les quotes pugen o baixen en funció de l’evolució de l’índex de referència, que habitualment és l’Euríbor. Solen tenir uns tipus d’interès més baixos que les hipoteques a tipus fix, però estan subjectes als canvis que es produeixin en els mercats. Això significa que cada cop que es revisi la hipoteca, normalment cada sis mesos o cada any, les quotes a pagar varien.
  • Hipoteques mixtes. Són una combinació entre una hipoteca a tipus fix i una hipoteca a tipus variable. Durant els primers anys, la quota es manté sense canvis perquè el tipus d’interès no varia, però, més endavant, la hipoteca es referencia a un índex, per la qual cosa les quotes varien. És a dir, que encara que aporten més tranquil·litat al client al començament del préstec hipotecari, tenen el risc de no conèixer quin serà el tipus d’interès que es pagarà quan s’apliqui l’índex de referència (que freqüentment és l’Euríbor) més un diferencial.

Banc Sabadell comercialitza un ampli ventall d’hipoteques perquè triïs la que millor respongui a les teves necessitats i la teva situació econòmica. A més, podràs realitzar una simulació hipotecària1 amb les condicions que triïs.

Recorda que, si ho desitges, també pots recórrer a un expert de Banc Sabadell perquè t’aconselli sense cap compromís. Pots sol·licitar quan vulguis una cita amb un dels nostres especialistes.

1 El resultat d’aquesta simulació serà de caràcter publicitari i orientatiu basat en dades provisionals. Per elaborar-la, ens basarem en les condicions actuals del mercat i en les dades que ens facilitis a través de les pròximes pantalles. Si vols demanar una hipoteca, un cop vegis el resultat de la simulació, hauràs de posar-te en contacte amb nosaltres per obtenir més informació i rebre la teva oferta personalitzada.

Compartir


Link
matricula-

Simula la teva hipoteca ara i descobreix quina s'adapta millor a tu

Esbrina què encaixa millor amb tu, si la nova Hipoteca Mixta, la Fixa o la Variable. Fes la teva simulació sense compromís ni documentació inicial i coneix com seria la teva quota mensual aquí i ara. 

Calcula la teva hipotecaCalcula la teva hipoteca